Valná hromada AVR

dne 11.12.20112 se konala řádná Valná hromada AVR

na které se zhodnotit rok 2012 a byl schválen plán činnosti pro rok 2013. Dále byl schválen rozpočet na rok 2012, 2013.