Přijetí nových Stanov AVR

Přijetí nových Stanov AVR

V Praze dne 17.7.2012 , byly schváleny  členy AVR , nové STANOVY AVR, viz . oficiální dokumenty.