Praha má nové předpisy pro výstavbu.

Praha má nové předpisy pro výstavbu.

Rada hlavního města Prahy schválila na svém včerejším zasedání finální návrh znění Pražských stavebních předpisů (PSP). S účinností od 1. října 2014 nahradí doposud platnou vyhlášku o obecných technických požadavcích na stavbu z roku 1999, která byla zastaralá a nevyhovující.