Oznámení o likvidaci

Oznámení o likvidaci

Asociace venkovní reklamy v likvidaci

 Sídlo: Křižíkova 226/16, 186 00 Praha 8 -Karlín

 IČO: 725 59 306 

oznamuje, že vstoupila dne 31.12.2014 do likvidace.

Likvidátorem byl jmenován  (jméno a adresa)

 Stanislav Lazar, Ciolkovského 853/1, 161 00 Praha 6

Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili

 své pohledávky, popř. jiná práva, v zákonné lhůtě na adrese likvidátora (nebo společnosti).