Manual-tvorby-verejnych-prostranstvi v Praze

http://www.iprpraha.cz/cs/manual-tvorby-verejnych-prostranstvi