AVR v likvidaci

AVR v likvidaci

Valná hromada Asociace Venkovní Reklamy rozhodl na svém jednání dne 21.10.2014 o vstupu této společnosti do likvidace. Likvidátorem společnosti byl určen prezident asociace, pan Stanislav Lazar.
Jednání se zúčastnili zástupci všech společníků a navržené rozhodnutí o likvidaci společnosti bylo přijato jednomyslně.