Orgány Sdružení jsou:

     Likvidátor, Stanislav Lazar