O nás

Asociace venkovní reklamy (dále jen „spolek“). Sdružení je socioprofesním zájmovým sdružením právnických osob působících v oblasti venkovní reklamy. Sdružení zastupuje a hájí společné zájmy svých členů především ve vztahu ke státní správě, samosprávě, mediálnímu a reklamnímu trhu.