Reklamní zařízení a silniční ochranné pásmo v praxi

Reklamní zařízení a silniční ochranné pásmo v praxi silničních správních úřadů